Khi sử sụng website zenvillasvn.com bạn đồng ý với các điều khoản được quy định tại https://zenvillasvn.com/chinh-sach-bao-mat/

Trong trường hợp bạn đã chủ động gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi (bao gồm: tên, email, số điện thoại) thông qua website hoặc qua ứng dụng Zenvillas Việt Nam trên CH Play của nhà phát triển Duy Digital (https://play.google.com/store/apps/dev?id=5366687296982849131&hl=vi). Nhưng hiện tại bạn mong muốn gỡ thông tin cá nhân hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

Sử dụng email của bạn đã gửi cho chúng tôi, gửi email đến địa chỉ: marketingzenvillas@gmail.com với nội dung:

  • Tiêu đề: Yêu cầu gỡ thông tin cá nhân
  • Nội dung: ghi rõ thông tin cá nhân cần gỡ: Tên, Email, Số điện thoại
  • Kèm theo lời cam kết: “Tôi cam đoan đây là email chính chủ của tôi và đồng ý để Zenvillas Việt Nam gỡ thông tin khỏi cơ sở dữ liệu”