Hình thức thanh toán

Hình thức và chính sách thanh toán tại Zenvillas Việt Nam rất rõ ràng, đơn giản và thuận tiện trong quá trình thanh toán. Nhằm giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ chúng tôi xin cung cấp các thông tin liên quan hình thức thanh toán như sau:

Thanh toán đối với hợp đồng thi công

Tùy vào mục đích của 2 bên mà hình thức thanh toán tại Zenvillas Việt Nam có thể được chia thành nhiều đợt, mang đến sự thoải mái, yên tâm khi sử dụng dịch vụ. 

Thông thường, hợp đồng thanh toán tại Zenvillas Việt Nam sẽ được chia thành 4 đợt như sau:

  • Đợt 1: Bên A thanh toán cho bên B 50% giá trị hợp đồng trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau khi hai bên hoàn tất việc kết hợp đồng này và Bên A nhận được giấy đề nghị thanh toán từ Bên B. 
  • Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B 30% giá trị hợp đồng trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau khi Bên B hoàn thành Fitout theo quy định và Bên A nhận được đề nghị thanh toán từ Bên B.
  • Đợt 3: Bên A thanh toán cho Bên B 15% giá trị hợp đồng trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc lắp đặt nội thất theo quy định Bên A nhận được đề nghị thanh toán từ Bên B.
  • Đợt 4: Sau khi hai bên nghiệm thu khối lượng hạng mục công việc được hoàn thành Bên B bàn giao công trình cho Bên A và hai bên tiến hành quyết toán công trình. Bên A thanh toán cho bên B 5% giá trị hợp đồng còn lại.

Thanh toán đối với hợp đồng thiết kế nội thất

Tùy thuộc vào quy mô của công trình mà quý khách sẽ đặt cọc và thanh toán cho Zenvillas Việt Nam theo thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên. 

Thông thường, hợp đồng thiết kế nội thất tại Zenvillas Việt Nam được chia thành 3 phương thức thanh toán sau:

  • Đợt 1: Bên A thanh toán cho Bên B 50% giá trị hợp đồng ngay sau ký kết hợp đồng và nhận đề nghị thanh toán từ Bên B.
  • Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B 30% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thiện 3D.
  • Đợt 3: Bên A thanh toán cho Bên B 20% giá trị hợp đồng còn lại khi Bên B bàn giao hồ sơ thiết kế theo phương án mà Bên A đã chọn.

Khi sử dụng dịch vụ của Zenvillas Việt Nam, quý khách có thể sử dụng một trong hai hình thức

  • Hình thức thanh toán bằng tiền mặt
  • Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản
  • Hình thức thanh toán trả góp